1. Sekerníci

Sekernictví je řemeslo, které bylo v minulosti ve značném rozkvětu. Jeho příslušníci se zabývali stavbou vodních kol a mlýnských strojů.

Sekerníci putovali obyčejně za prací od mlýna ke mlýnu a byli velmi vítáni, i když většinou každý starší mlynář byl zároveň i sekerníkem. Putující sekerníci zprostředkovali styk mezi jednotlivými mlýny a kromě toho bylo mezi nimi dost obratných specialistů, kteří se výborně vyznali ve stavbě některých strojů složitějších. Ovládali například konstrukci heverů a výstrojů, vodních kol, přistrkovacích pil.

zpět