1.3. Kolářovo "nádobíčko"

Zdálo by se, že ten, kdo vyrábí tak složité věci jako jsou dřevěná kola, musí mít také složité nástroje. Kolář však při práci používá poměrně jednoduché nářadí na opracování dřeva. Jsou to pilky, sekery, hoblíky, dláta, poříz, struháky (rašple), kružidlo, vrtáky a kladivo. Obecně lze říci, že kolářské nástroje jsou zčásti podobné nástrojům truhlářským, zčásti jsou specifické, odlišné.

V kolářově dílně najdeme také rozličné druhy tesacích seker, lícních, příčních dlabaček, teslic, různých nebozezů, aj. Předměty při práci si připevňovali na hoblici, „osní stolici“ nebo jinými jednoduchými způsoby.

Kolář při své práci používal různé upínací nářadí a zařízení. Na řezbářské lavici vyřezává paprsky kola, na soustruhu připravuje náboje (hlavy), na kolářské lavici sestavuje kolo dohromady a na kolářské koze natahuje na loukotě železný ráfek.

Speciálním kolářovým nástrojem je projímač s příplatkem. Na hoblování lišt u kočárů, užívali koláři celou řadu výžlabníků. Jejich podstata vycházela z truhlářských hoblíků, ale jsou velmi malé, takže délka dráhy nepřesahuje 25 milimetrů. Tím se umožňuje také hoblování křivých ploch. Úzké a krátké plochy na kočárových korbách, které jsou omezeny ze všech stran, se rovněž hoblovaly malými hoblíky. Byly opatřeny poměrně dlouhým držadlem a na dráze obloženy, právě tak jako hoblíky na lišty jsou obloženy mosazí, železem, někdy též rohem nebo slonovinou.

Želízek a dlátek užívá kolář jako truhlář především tam, kde nemohl pracovat pilkou nebo hoblíkem, nebo kde by to nešlo rychle a bezpečně. Zejména je využíval při dělání zárubů, rozmanitých prohlubin a děr, například při začepování, na ozdoby atd. Mezi důležité nástroje patřilo kružidlo. S jeho pomocí určoval vzdálenosti otvorů v loukotích pro zasazení paprsků i průměr otvoru v náboji kola. Neodmyslitelným pomocníkem koláře byly šablony. Loukotě vyřezával podle šablon. K jejich výrobě používal pružné a přitom trvanlivé dřevo jasanu. Kolářům viselo na stěně v dílně mnoho různých šablon, protože zhotovovali kola různých typů a velikostí.

Kolářské soustruhy k vysoustružení nábojů jsou silné a jednoduché.

zpět