VIII. VÝROBCI DENNÍCH POTŘEBČlánky


1. Košíkáři

Zvláštní skupinu řemeslníků tvořili košíkáři, metlaři, řešetáři a rohožníci, kteří své speciální výrobky vyráběli z proutí a slámy.
celý článek

1.1. Král Karel IV. košíkářem i řezbářem

Karel IV. - císař z Boží milosti (1316 až 1378) se zasadil nejen o povýšení pražského biskupství na arcibiskupství, položil základní kámen k pražské katedrále sv. Víta, založil nejstarší vysoké učení ve střední Evropě - Karlovu univerzitu, rozšířil Prahu o Nové Město, ale ve skrytu před veřejností se zabýval i osobní zálibou ručních prací.
celý článek

1.2. Košíkáři - košináři - košnáři

Košíkářství patří mezi nejstarší řemesla, která člověk uplatnil a využíval téměř od samého počátku své existence.
celý článek

1.3. Ohebná vrba, základní materiál košíkáře

Košíkáři zhotovovali své výrobky z proutí, z rákosu, bambusu a dalších materiálů. V našich podmínkách bylo nejvhodnější vrbové proutí, které je dlouhé, tenké a rovné s jemnou dření. Odborníci uvádějí 28 druhů a 36 křížených odrůd různých vrb. Rostou téměř všude v podobě keřů, ale i v podobě stromů dosahujících výšky až 15 metrů s průměrem kmene 80 i více cm.
celý článek

1.4. Košíkářovy nástroje

Výroba košíků a rohoží je v podstatě ruční práce, proto nepotřebovala mnoho nástrojů. Postačilo jí jen několik pomůcek na protahování prutů, jejich štípání a na vázání. Košíkář bezpodmínečně potřeboval nůž, šídlo, střihací kleště, rosošku a hoblík.
celý článek