XI. VÝROBCI LOUTEKČlánky


1.1. Loutkový příběh z Číny

Loutky byly vynalezeny v Číně už někdy kolem roku 2000 před naším letopočtem.
celý článek

1.2. Druhy loutek

Do oboru loutek a hraček patří především loutky dětského divadla, které jsou původem nejstarší.
celý článek

1.3. Z historie loutkářství

Dlouhá tradice českého loutkářství od dob obrozeneckých, rozsáhlé amatérské loutkářství doprovázené uměleckými řezbáři a výtvarnými umělci, novodobé úspěchy profesionálního divadla, účast českých umělců a odborníků v mezinárodním loutkářském životě přispívají k významnému postavení českého loutkového divadelnictví a loutkářského umění ve světě a k pověsti České republiky jako „loutkářské velmoci“ a „klasické země loutek“.
celý článek

1.3.1. Komediantské divadelní tlupy v 16. století

Téměř po celé Evropě kočovaly od 16. století komediantské divadelní tlupy, které hrály jazykem země, z níž pocházely. V Čechách to byly anglické a italské skupiny, později se uplatnily německé. Šlo o činoherní představení, pantomimy, akrobatická vystoupení i představení loutková.
celý článek

1.3.2. Vznik českého rodového loutkového divadla v 18. století

S přechodem loutkářů na venkov souvisí vznik loutkového divadla hraného v českém jazyce. Venkovské obecenstvo rozumělo jen česky a zahraniční komedianti se museli přizpůsobit. Zřejmě v českém prostředí museli používat českých pomocníků, z nichž časem vyrostli samostatní principálové hrající česky, budoucí zakladatelé loutkářských rodů.
celý článek