XIV. DŘEVO VE TŘETÍM TISÍCILETÍČlánky


1. Renesance dřeva

Dřevo je surovinou tohoto tisíciletí stejně jako výrobky ze dřeva. Ekologicky je to surovina nezávadná, pro zdraví prospěšná, trvale obnovitelná. Evropská unie usiluje o vytvoření komplexu odvětví dřevařského průmyslu, celulózopapírenského, nábytkářského a polygrafického.
celý článek

2. Lesní vědecká laboratoř v Beskydech

Na konci roku 2005 ukončili čeští badatelé unikátní experiment, který jim umožnil nahlédnout do budoucnosti smrkového lesa, a to za padesát let. Výzkum probíhal v rámci rozsáhlého mezinárodního projektu Ecocraft II, který se zaměřil na zkoumání vlivu globálního oteplování na různé typy porostů. Podle předběžných odhadů odborníků má vzrůst koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře během následujícího půl století na dvojnásobek. Finové se zaměřili na borovice, Italové na topoly, Francouzi sledovali buky a Češi smrky.
celý článek

3. Nadace dřevo pro život

V roce 2005 byla založena Nadace dřevo pro život, která chce vrátit dřevu jeho výsostné postavení jako materiálu obklopujícího člověka. Chce zbořit falešné mýty o dřevu, obnovit vztah společnosti ke dřevu.
celý článek

4. Domy ze dřeva - klady a zápory, mýty a pravdy 4.1. Klady

Naproti jiným materiálům je zde možnost rychlé výstavby. Jde o suchou montáž, to znamená možnost stavby i v zimě.
celý článek

4.2. Zápory

Stavba dřevěného domu má větší nároky na projekt a provedení.
celý článek

4.3. Mýty a pravda o dřevostavbách

Česká společnost si v důsledku historického vývoje v minulých desetiletích vytvořila prazvláštní vztah ke dřevu.
celý článek