XII. ČEŠTÍ BETLÉMÁŘIČlánky


1. Z historie betlémářství

Narození Ježíše Krista v Betlémě popsali evangelisté Matouš a Lukáš. Podrobný Lukášův popis se stal inspirací pro obrazové ztvárnění od počátku našeho letopočtu až po současnost. První křesťanské umění bylo formou jednoduchých symbolů zobrazeno na stěnách římských katakomb. Následovaly symbolické ilustrace biblických příběhů, které se zachovaly dodnes.
celý článek

1.1. Definice betlému

Německý historik umění Rudolf Berliner vypracoval na základě dlouhodobého studia starých a nejstarších betlémů v polovině 20. století definici fenoménu kostelního betlému:
celý článek

1.2. Od skříňových betlémů k pohyblivým figurám

Jesličkové skříně z období gotiky a renesance, které představovaly v obraze i řezbě velká strnulá zobrazení Kristova narození, zůstávaly rok co rok trvale vystaveny jako stálá součást kostelního interiéru. S nástupem raného baroka se tyto jesličkové skříně začínají měnit v celky sestavené z jednotlivých, většinou oblékaných figur v životní velikosti, které se v kostelech vystavovaly pouze ve vánočním období. Volná pohyblivost už umožňovala jejich variabilní seskupení do scenérií, které měly představovat příběh Narození Páně od adventu až po Hromnice. Tuto nápadnou paralelu s vánočními hrami divadlo milující baroko uvítalo.
celý článek

1.2.1. Skříňový betlém v muzeu Vansdorf

Mezi nejobdivovanější exponáty z bohatého sbírkového fondu muzea Varnsdorfu patří asi velký skříňový betlém řezbáře Dominika Rudolfa z 19. století.
celý článek

1.2.2. Skříňový poklad v Horní Hedeči

Skříňový betlém v Horní Hedeči se zrodil v roce 1863. Byl určen pro kostel sv. Marie v Horní Hedeči. Právem patří k betlémovým skvostům. Zachoval se jako jediná památka na staré králické mistry po požáru kostela v roce 1864, který zničil většinu z nádherných betlémských řezeb.
celý článek