III. TESAŘI, OHRADNÍCI A MOSTNÍCIČlánky


1. Tesaři

Tesařské řemeslo má za sebou historii dlouhou celá tisíciletí. Již v bibli je uváděn Josef Nazaretský jako tesař. Svatý Josef zůstal patronem tesařů a truhlářů dodnes. Tesaři v minulých dobách opracovávali kmeny stromů tesáním, otesáváním. Pracovali s hrubými „drvy“ a připomínají se ve všech městech.
celý článek

1.1. Tesařský rám

V tradiční dřevařské výrobě jsou používány různé sestavy rámů, jejichž konstrukčním předpokladem byl tesařský a později i truhlářský rám. Tesařský rám je znám už ze středověku.
celý článek

1.2. Stavební umělci

Tesařská rukodělná práce se svou škálou výrobních zkušeností i s účelovou a technickou představivostí sehrála významnou úlohu. Tesaři s použitím sekery a pily dokázali svoje mistrovství nejen při budování hradišť, fortifikací, komunikací a mostů, při stavbě dvorců, kostelů, příbytků, ale i při výrobě hrubého nábytku. Tesařskou práci nacházíme na hradištích, na pozdějších knížecích dvorech, ve vznikajících městech, velmožských dvorech i vesnicích. S rostoucími požadavky feudálních dvorů, hradů i měst se tesařská práce postupně rozvíjela a zkvalitňovala, zároveň se specializovalo a zkvalitňovalo nářadí.
celý článek

1.2.1. Záklopové desky

Dřevěné domy a jejich štíty bývaly na jejich vrcholu ukončeny vystupujícím přístřeškem, kterému se říkalo kabřinec nebo kukla. Ve starší době měl jehlancovitý tvar a byl zhotovený z prken, později byl půlkuželový a pokryt šindelem.
celý článek

1.3. Nástroje a nářadí

S rostoucími požadavky feudálních dvorů, hradů i měst se tesařská práce postupně rozvíjela a zkvalitňovala, zároveň se specializovalo a zkvalitňovalo tesařovo nářadí. K používanému souboru tesaři užívali při kácení a štípání sekeru podtínací, sekeru kladní (štípací), klíny a palici. K obrábění měli sekeru hlavatku, bradatici, později širočinu, teslici rovnou a oblou, různá dláta, paličku, strouhací poříz rovný a křivý, úhloměr, olovnici a kružidlo.
celý článek