I. VYZNÁNÍ STROMŮMČlánky


1. Vyznání a pokora

Když vyslovíme slovo les, vybaví se nám celá řada symbolů, znaků a konkrétních představ, charakterizujících tento pohádkový, tajuplný, krásný a užitečný objekt. Jeho odvěké bytí nás provází celým naším životem. Vyvolává představu vůně hojivé pryskyřice, tlejícího listí prorostlého voňavým podhoubím, chutí lesních jahod i mámivou vůní konvalinek. Někdo z nás důvěrně zná les plný ztepilých velikánů s rozeklanými větvemi, s jemným jehličím a šťavnatým listím. Každý z nás našel pod košatou lesní klenbou a deštníky kapradí příhodné místečko ke schůzce s milovanou osobou, či dokonce bezpečný úkryt k milostnému laskání.
celý článek

1.1. Nádherné a nevyčerpatelné téma

Dřevo dokáže zpívat, rezonovat s krásou prastarých příběhů hluboko utajených ve tvarech dřevěných plastik vzešlých v dílně řezbáře a sochaře. Dokáže vypovídat o každodenním životě člověka, o jeho bohatém způsobu využívání dřeva v domácnosti, hospodářství i řemesle.
celý článek

1.2. Dřevo hluboce oslovovalo člověka v každé době

Na území Čech, Moravy a Slezska nenajdeme významnější a užívanější suroviny než je dřevo, které tak hluboce zasáhlo a ovlivnilo život člověka. Nejen ho oslovilo, ale přímo formovalo jeho charakter a duši. Na druhé straně to byl člověk, který zpětně dal dřevu smysl i jeho tvář. Přinucen těžkými životními podmínkami, obklopen hlubokým a neprostupným lesem se postupně seznamoval s jeho podstatou, vynikajícími vlastnostmi, které zušlechtil a využil ke své potřebě. Srostl s ním, dal mu formu, duši i nový život, vyjádřil v něm svoje potřeby i představy. Některé jsou tak staré, jako sám organizovaný život společnosti.
celý článek

2. Obraz české krajiny a jeho změny

Součástí obrazu nádherné plastické a košaté krajiny jsou kromě souvislých lesních ploch táhlé pahorky s temeny zarostlými nepříliš hlubokým lesem, tu a tam remízek, na úpatí malebná políčka, občas stříbrná plocha rybníčku orámovaného rákosím, kamenná boží muka, dřevěná zvonička nebo barokní věž venkovského kostelíka. Obrázek typické malebné české krajiny, umocněný barevným kolorytem Ladových ilustrací. V našich představách se pomyslný praotec Čech prodíral hlu¬bokým pralesem na horu Říp. Cestu si však nemusel prosekávat jen lesem. První pastviny v české nížině vznikaly dřív než vůbec stačila zarůst souvislým lesem. Hora Říp byla většinou holá stejně jako krajina pod ní. Nynější les na jejím vrcholu byl vysázen teprve na přelomu devatenáctého a dvacátého století.
celý článek

2.1. Pravěká kulturní krajina

Vznik pravěké kulturní krajiny v Čechách je běžně kladen do neolitu a spojován s tzv. neolitickou revolucí. Někteří současní badatelé a odborníci však sledují vývoj krajiny na území Česka jako pozvolný proces.
celý článek