IV. STOLAŘI A TRUHLÁŘIČlánky


1.1. Stolečníci - stoličníci

Stolaře chápeme jako předchůdce truhlářů. Stůl se bral za jejich nosný výrobek. V pražských městech do r. 1419 bylo náhodně napočítáno osmnáct těchto odborníků. Stolař, jenž jako odborník vyráběl truhly, nalezen jediný. Pouze dva stolaři byli shledáni v staropražském měšťanství (1324 - 1393). Stolaři se objevovali i na venkově, přestože zde ještě vždy převládala služba tesařů, která byla ve srovnání s výrobky stolařů a truhlářů „drsnější“, hrubší.
celý článek

1.3. Truhličníci

Ze starých inventárních seznamů vyčteme bohatý sortiment truhlářských výrobků včetně různých druhů truhel, které vyráběli truhličníci. Patří mezi ně především truhly na šaty, prádlo, nejmenší „šlojířní“ truhly a „špožérní“ truhly největší.
celý článek

1.4. Lůžkaři - postelníci

Mezi specialisty truhláře (zvláště v době krále Jiřího z Poděbrad) patří postelníci nebo lůžkaři.
celý článek

1.4.1. Od vystlaného koutu k posteli

První postelí v pravěké době postačilo lůžko na zemi vystlané chvojím či travinou. Současnou podobu postele dali lidstvu Egypťané a Mezopotámci. Už tehdy se lůžka bohatých jedinců náročně zdobila. Staří Řekové postel považovali za nejdůležitější část nábytku. Na posteli ležérně polehávali, popíjeli víno, jedli a vedli dlouhé debaty.
celý článek

1.6.1. Umrlčí prkna v Kašperských Horách

Umrlčí prkna v Kašperských Horách jsou památkou starého svérázného zvyku, který se na Šumavě rozšířil v důsledku extrémních zimních podmínek.
celý článek