II. ČLOVĚK V LESE A NA VODĚČlánky


1.1. "Drvaři" - dřevaři

Povídání o dřevařích začneme poznámkou k názvosloví, která nám pomůže lépe se orientovat v bohatém pojmenování řemeslníků blízkých označení „dřevaři“. Dřevaři - drvaři - drvoseci pracovali v lese a káceli stromy. Drvoštěpové v minulosti byli specialisté, štípali špalky na polínka. Dřevěnkáři - dřevákáři vyráběli dřeváky, dřevkaři - brdaři - nádobníci - neckaři vyráběli dřevěná koryta, necky. Nakonec dřevníci byli překupníci, obchodníci se dřevem.
celý článek

1.2. Svoz dřeva z lesa

Pokáceným kmenům se říkalo haluze, odtud „haluzáci“, kteří s koňskými povozy zabezpečovali svoz dřeva k pilám nebo řekám. Dlouhé kmeny se stahovaly pomocí koní, kteří k tomu byli zvlášť připraveni a vycvičeni. Všude číhalo nebezpečí úrazu, pro člověka i pro koně.
celý článek

1.3. Svoz a přeprava saněmi

Špalky se v zimě odvážely za pomocí saní. „... Na saně, zvané samotížky, dříví se narovná a pak nastane nebezpečná cesta dolů. Dřevař neusedne v čelo sáněk, jak to v Šumavě dělají, nýbrž stojí u voje a o paty se opíraje náklad svůj zdržuje, aby se nepustil střemhlav strání dolů ...“ (A. Jirásek)
celý článek

1.4. Kohátníci - dobyvatelé pařezů

Pařezy se dobývaly ručně za pomoci sekyry, sochorů, později i mechanických, dřevěných a okovaných heverů. Jednoduché a výkonné zvedáky vyráběli tzv. heverníci, specializovaní koláři.
celý článek

1.5. Dřevo z Orlických hor pro Kutnou Horu

Od roku 1570 nastala intenzívní těžba dříví v rychnovských horských lesích. Ty získal jako odúmrť český panovník. Tři čeští králové, Ferdinand I. (1526 - 1564), Maxmilián II. (1564 - 1576) a Rudolf II. (1576 - 1611) se v letech 1560 - 1577 stali majiteli rychnovského panství. V souvislosti s touto intenzívní těžbou dřeva vznikly na řídce osídleném území dvě dřevařské vesnice - Zdobnice a Říčky.
celý článek