V. BEDNÁŘI, SOUSTRUŽNÍCI A DALŠÍČlánky


1. Bednáři - pinteři - bečkáři - bečváři

Řemeslo bednářské se rozděluje na bečváře, bednáře, neckáře, korytníky, pouzderníky a další. V počátcích se rozlišovali bednáři od bečvářů tím, že bednář vyráběl běžné dřevěné nádobí z „bílého“ měkkého dřeva - štoudve, vany, škopky, bečky, necky, dřezy, džbery, putny, vědra, máselnice, konve, apod., přičemž bečka sloužila i jako míra (bečka soli, bečka brambor, bečka vína apod.) Bečvář dělal bečvy, sudy (sudy ležácké bývaly 1000 až 10 000 litrové, sudy transportní 10 až 800 litrové) a kádě (sudům velmi blízké) z „černého“ tvrdého dubového a bukového dřeva.
celý článek

1.1. Výroba sudu

Bečvář vyhobloval z dubového ale i sosnového dřeva desky (dužiny), z nichž pak sud sestavoval. Dřevěné obruče vázal z vrbových holí. Dle městských inventářů vyráběli bečváři nádoby na pivo a víno, množstvím a rozmanitostí podivuhodné. Zapsány jsou kádě pivovarské (až po 20 kusech v jediném pivovaře), sudy rozličných velikostí, a různých funkcí, kaufy, varníky (např. varníků 17 sudů prázdných na zámku Hluboké r. 1490).
celý článek

1.2. Nářadí

Ručně pracující bednář si připravil dříví na dužiny a dna štípací sekerou nebo křídlovkou, dužiny strouhal rovnými i křivými pořízy nebo řezáky v obřeznici (strouhací stolici) a líce dužin hobloval obyčejnými i speciálními hoblíky. Zvýšenou péči věnoval dotykovým stranám dužin, které se do roviny hoblovaly mackem (ležákem) a beránkem. Rýhy pro dna se v dužinách z měkkého dřeva upravovaly útorníkem nebo vtěrákem. Rýha pro dno se označovala jako útor nebo outor. Díly, ze kterých se sestavovala dna, se neklížily, ale sbíjely bednářskými hmoždinkami. Okolek se pro úkos do rýhy hobloval brámovníkem.
celý článek

1.3. Výrobky bednářů

Sortiment výrobků bednářského mistra byl bohatý a nesmírně rozmanitý. Obrazový přehled naznačuje jen několik druhů těchto výrobků. Sud byl jeho základním výrobkem, následují nádoby na sýřidlo k výrobě sýrů, putny, nádoby na nabírání obilí, jako míra objemu i velká díž na kynutí těsta v pekárně.
celý článek

2. Brdaři - dřevkaři - nádobníci - neckaři

V 15. století, v době lucemburské, sbíjeli z latí a prken neckáři necky nebo soustružili a dlabali z celých kmenů necky a necičky.
celý článek